Trừ khi bạn đang nghiêng một cách máy móc, bạn đang tốt hơn off tránh WVO c200 hay c250

Vì vậy, những gì là dầu diesel sinh học không? BioD là nhiên liệu Diesel được thực hiện từ một nguồn tài nguyên tái. Kể từ khi một động cơ diesel hoạt động như một đèn dầu, nó sẽ chạy trên khá nhiều bất kỳ dựa trên dầu nhiên.

Dầu diesel sinh học từ trạm khí địa c200 hay c250 phương của bạn, thực sự chỉ cần bơm động cơ Diesel, với một c200 hay c250 giật gân của. Thường được dán nhãn B20, loại nhiên liệu này thường chi phí một vài cent hơn động cơ Diesel thông thường. Nhưng nó thực sự không cải thiện hiệu quả nhiên liệu tất cả những gì nhiều. B100 dầu diesel sinh học là có nên mua xe mercedes c250 một nhiên có nên mua xe mercedes c250 liệu được làm từ chất liệu tự nhiên 100%.

Thông thường, loại nhiên liệu có một nội dung lượng cao hơn so với máy bơm động cơ Diesel, do đó, nó đốt cháy chậm. Nó cũng kéo dài cuộc sống của động cơ, nhờ có các thuộc tính bôi trơn. Tuy nhiên, nó đòi hỏi một vài sửa đổi động cơ để làm cho nó đốt cháy. Sự khác biệt giữa B100 dầu diesel sinh học và WVO (chất thải dầu thực vật), hoặc SVO (dầu thực vật thẳng) tinh. B100 là một chất dầu dựa trên đã được lọc nhiều lần để loại bỏ bất kỳ bit và miếng của bất cứ điều gì. Ổn định như dung dịch kiềm sau đó được thêm vào để kéo dài tuổi thọ của nó, và làm cho nó ghi tốt hơn.

Một cơ sở phổ biến cho B100 sử dụng dầu ăn.

Nhà hàng thường trả tiền để có được sử dụng ~~Pháp chiên~~ dầu của họ bị loại bỏ. Vì vậy, lấy nó là khá dễ dàng. Trong khi bạn có thể chạy xe của bạn vào thẳng WVO từ McDonald địa phương của bạn. Xe của bạn sẽ yêu cầu một số sửa đổi. Bạt c200 và c250 và chứa là chỉ là một trong số các c200 và c250 thành phần bạn sẽ cần thêm.

Tuy nhiên, họ có xu hướng phức tạp toàn bộ quá trình. lái xe. Trừ khi bạn đang nghiêng một cách máy móc, bạn đang tốt hơn off tránh WVO.

Post Comment