tai game ai la trieu phu ve may game hay nhất thời đại

tôi đã tìm thấy game hay nhất thời đại đó chính là tai game ai la trieu phu ve may nó rất hay và cần pahir có đầu óc tư duy thì chúng ta mới giải đáp được những thứ trong game

lắm. Các cháu đã lón, tai game ai la trieu phu ve may đều ở vói anh, có tai game ai la trieu phu ve may ngh* ngỗng hẳn hoi rổi. Nghe lời khuyên của bạn bè cả người thân nữ, anh có “tác phẩm” thứ hai này May mà chưa có con. Có khi ông này xong việc cứ ở tịt trong trại không ngó ngàng chi đến vọ con, nên mới nông nỗi vậy. Tôi khư khư vói ý nghĩ cổ điển ấy. Một bữa tôi ngồi với anh Quang

 tai game ai la trieu phu ve may

–        Bí thư Đảng ủy, anh Đình tai tu dien anh viet ve may phó trại, buột miệng, tai tu dien anh viet ve may tôi hỏi các anh chuyện riêng của giám thị. Các anh lắc đầu quầy quầy: “Quả là anh Hoắc say việc thật, nhưng biết bố trí thời gian khoa học xít xao, dành tuy không nhiều, nhưng củng có thòi gian đáng kể cho vợ con”. Anh Quang cưòi buổn buồn: “Mà cái ông Hoắc nhà mình nào có ngu ngơ gì cái chuyện “ấy” đâu cơ chứ. Phải cái cô vợ tính khí như vậy, thì biết làm sao. Chúng tôi đã gặp, nhưng nói chả ăn thua chi”…

Sau đó tôi nghe nói hình tai game co tuong ve may như anh cũng cố “nối”, nhưng tai game co tuong ve may không thành, rồi anh ở tịt trong trại, buổn chẳng muốn về nhà nữa. Rồi tôi nhận được giấy mòi anh cho cháu gái (con người vợ đầu) đi ở riêng. Hôm cưói cháu, tôi thấy anh vui vẻ xăng xái hổng hào hẳn lên. Bàn nào anh cũng chúc, nhưng không thấy ngà ngà như mọi lần. Tôi nhìn quanh không thấy bóng dáng “cô ấy” đâu cả… Bẵng đi một dạo, tôi nghe đâu hai người

đã chia taỳ. Bữa gặp lại, anh cười khơ khó: “Cho nó thanh thản mà làm việc ông ạ…”.

Tôi không dám chắc là anh thanh thản được. Ngay cả cái cười hình như cúng hơi cố. Nhưng biết làm sao, người ta vẫn nói: “giữa cái xấu và cái tệ hại, nên chọn cái xấu”. Chả biết anh chọn cái xấu hay là tệ hại đây?

>> Click hare các bạn sẽ tìm hiểu được nhiều điều về sơn nhà trong năm nay

Chép ra đây câu chuyện chả vui gì. Song tôi củng có ý tự nhủ rằng trong chúng tôi – nói theo ý một nhà thơ – nếu ai cố những phút ngã lòng, thì vịn vào anh mà đứng dậy!…

Post Comment