Di sản phi vật thể văn hóa của UNESCO Bigkool

Bigkool  The Point d’Alençon là một kỹ thuật rất hiếm sản xuất ren kim, thực hành tại Alençon (Orne, Normandy). Chuyên môn này được liệt kê từ năm 2010 về Danh sách Đại diện của các di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận.

Bigkool

Hướng Dẫn Facbook

Tải ứng dụng facbook về máy Nokia

Bigkool  Để đánh dấu ngày thứ 10 kỷ niệm của việc phê chuẩn bởi Pháp của Công ước về Bảo vệ Di sản phi vật thể văn hóa, Bảo tàng Mỹ thuật và Alençon ren lưu trữ một cuộc triển lãm mà trình bày một tour du lịch của di sản đặc biệt Pháp đăng ký tại UNESCO.  tai game bigkool

Bigkool Bigkool

Post Comment