Chỉ mấy I mâm vào hàng cha chú mối có nậm rượu đèo Mã Pì Lèng

Đây là đám cháu chắt, cả nội lẫn ngoại đến ăn giỗ cụ Mả Miễu. Mả Miễu là tên một xứ ruộng ở cánh đồng xã ỈỊ Thái. Do tục kiêng gọi tên húy, nên mỗi khi nhắc đến cá cụ Tổ trong họ tộc, con cháu họ Nguyễn Đình chỉ dùng tên xứ. Cụ Mả Miễu vốn là cụ Lê ấm Tú lâm cục Đìu}, Diên, sinh được sáu trai mà quan cô~~ Đốc trấn Lạng Sơn Đình Tiệp.

Cánh nam giới ngồi kín ba gian nhà khách.

Ba gian nhà nữ giới cũng chật ních đàn bà, trẻ con. Những mâm cỗ lòng giấm được bưng lên từ nhà bếp. cỗ đóng bốn, cứ đủ bốn người là người ta mòi nhau đụng đũa. Chỉ mấy I đèo Pha Đin mâm vào đèo Pha Đin hàng cha chú mối có nậm rượu. Cánh trẻ chưa I
được phép uống rượu, bởi vậy, vào mâm là họ ăn cơm luôn, loáng một cái đã xong bữa cỗ. Khi ăn, họ chỉ chan cơm với nước xuýt, ăn rau ghém, nhấm nháp mấy miếng dồi, miếng lòng, còn để lại nguyên vẹn. Nhà trường đã chuẩn bị sẵn lá chuối, lạt giang, cơm xong, những đĩa thịt mõ còn lại của từng mâm, được chia.

Nhà trữỗng đang ngổn ngang mâm bát, cùng tiếng chuyện trò cưòi nói ồn ào, nên hai ông Tú Đình Khoa và Đình Trâm mời. Ông Tú Khoa, đúng ra là trưỏng $ đèo Mã Pì Lèng I họ Nguyễn Đình, mở đầu:
,,
– Các chú bác chúng ta chẳng may qua đòi sớm, n?a- nay đèo Mã Pì Lèng . Kể từ cái sân, có mạch gạch nào còn nguyên ven! Cho đến ngôi từ đường xây dựng đã hơn trăm năm, xem ra hư hỏng. Không thể ngồi chò cho từ đưòng đổ sụp rồi mối sửa! Khi còn sông, ông Trưởng Diệu đã có ý đặt tộc khoán,. Con trai mười hai tuổi, phải xin vào họ, mới được phép dự việc họ. Lại còn chuyện này nữa, tuy họ ta nhiều đời quan tưốc, so với thiên hạ, sự phú quý chẳng thấm vào đâu, nhưng ở. Chỉ vì loạn lạc triền miên mà nền tế chưa xây được, rồi ông trưỏng qua đòi! Ngưòi các xã quanh đây, mỗi khi qua. – đèo Khau Phạ Trưởng đèo Khau Phạ tộc Đình Ngand) nói.

– Tôi có thể làm ngay việc lập so đinh trong họ gi chép theo thứ tự, ngưòi cao tuổi I trên, ngưòi ít tuổi ỏ dưới.

Post Comment